Apurahat

Säätiön 3 §:n mukaan säätiö myöntää apurahoja, avustuksia ja palkintoja kemiläisen taide- ja kulttuurielämän, kemiläisen perinteen sekä Kemiä koskevan tieteellisen tutkimuksen eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Säätiö jakaa apurahoja vuosittain. Apurahojen hakuaika ilmoitetaan hakemusvuoden helmikuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan hakukriteerit kyseiselle vuodelle.

Tarkemmat ohjeet apurahojen hakemiseen löytyvät Hakumenettely -otsikon alta.